սիրուն tagged posts

Ես ասացի…

.

Ես ասացի. — դու ծաղկում ես,
Որպես շըքեղ մի գարուն,
Եվ բոլո՛րը, ինչ որ ունես,
Կյանք է թովիչ ու սիրուն…
Միայն, ափսո՜ս, սիրտդ է մեռած,
Մենակ նա է չոր քեզնում…
Նա հառաչեց և ինձ ասաց.
— Մենակ սիրտս չես տեսնում:
Նոյեմբերի 5, 1894

Կարդալ ամբողջությամբ

ՈԻրու

Դո՞ւ ես, իմ սիրո՜ւն.
Այն չըքնաղ ուրուն,
Որ զըրկում է ինձ
Գիշերը քընից:

Դո՞ւ ես գըրկաբաց
Հայտնըվում հանկարծ,
Ուզում ես գըրկել,
Ու հանկարծ, մեկ էլ

Խավարի միջում
Սահում ես, կորչում…
Դո՞ւ ես ծիծաղով
Կամ ծանոթ ձայնով

Մեր սիրած երգի՝
Իմ լուռ սենյակի
Մոտից հեռանում
Գիշերվա մըթնում…

Ասա՜, իմ սիրո՜ւն,
Դո՞ւ ես այն ուրուն,
Որ զըրկում է ինձ
Գիշերը քընից…
1891

Կարդալ ամբողջությամբ